Tanah

Serija članaka na temu:
Judaizam 22
Star of David (bold).svg    Mojsijeve kamene ploče    Menorah.svg
Podjele
Ortodoksni (moderni)   Konzervativni
Reformistički   Haredi   Hasidi
Rekonstrukcionistički   Obnova
Rabinski   Humanistički
Karaite   Samaritanizam
Judaistička filozofija
Principi vjere   Minjan   Kabala
Noini zakoni   Bog   Eshatologija
Mesija   Odabrani
Holokaust   Halaha   Kašrut
Skromnost   Cedaka   Moral   Musar
Tekstovi
Tanah (Tora   Nevim   Ketuvim)
Čumaš   Sidur   Pijut   Zohar
Rabinska literatura
Talmud   Midraš   Tosefta
Sveti gradovi
Jeruzalem   Hebron
Safed   Tiberijada
Važne ličnosti
Abraham   Izak   Jakov
Mojsije   Aron   David   Solomon
Sara   Rebeka   Rahel   Lea
Život i društvo
Brit   Bar i Bat Micva   Šiduk   Brak
Nida   Naming   Pidjon HaBen   Smrt
Religijske uloge
Rabin   Rebe   Hazan
Koen   Mašgia   Gabaj   Magid
Mohel   Bet din   Roš ješiva
Institucije
Sinagoga   Mikva   Gemah   Ješiva
Sakralni objekti
Sinagoga   Mikah
Sveti Hram / Tabernakl
Ritualni objekti
Talit   Tefilin   Kipa   Sefer Tora
Cicit   Mezuza   Menora   Hanukia
Šofar   Četiri vrste   Kitel   Gartel   Jad
Molitve i ceremonije
Šema   Amida   Aleinu   Kol Nidre
Kadiš   Halel   Ma Tovu   Havdalah
Međureligijski odnosi
Hrišćanstvo / kršćanstvo
Judeohrišćanstvo / judeokršćanstvo
Islam   Agnosticizam   Ateizam
Povezano
Antisemitizam   Kritike   Filosemitizam
Cionizam   Anticionizam
v   r   u
Hebrejski prepis Tanaha iz 11. veka
Tanak

Tanakh ili hebrejska Biblija, je hebrejska zbirska svetih spisa koju hrišćani nazivaju Starim zavetom.

Naziv je nastavo od početnih slova njenog sadržaja: ime prve grupe na počinje slovom T, druge slovom N, a treće slovom K. U hebrejskom jeziku se za skraćenice dodaje slovo ”a” između suglasnika i tako dobijamo reč TaNaH (slovo ”k” na kraju reči postaje ”h”).[1]

Knjige Tanaha

Godine 424. pne. Jevreji usvajaju trideset i pet knjiga koje čine Tanakh[1]. Mnogi naučnici smatraju da je kanonizacija Tanaha potpuno završena tek oko 90/100. godine od strane jevrejskog sinoda u gradu Javne (lat. Jamnia) na obali Sredozemnog mora.[1]

Jevreji dele knjige Tanaha u tri grupe. Prvu grupu čini pet Mojsijevih knjiga i ona se zove ”Tora” ili u slobodnom prevodu ”zakon”. Drugu grupu knjiga čini devetnaest knjiga, i one se nazivaju ”Neviim”, što znači ”proroci”. Treću grupu čini jedanaest knjiga, i ona se na hebrejskom zove ”Ketuvim” što znači ”spisi”.[1]

Tora

Glavni članak: Tora

Zakon (heb. Tora) čine sledeće knjige:

Nevi'im

Glavni članak: Nevi'im

Proroci (heb. Neviim) čine sledeću skupinu knjiga:

 • Isus Navin (heb. Jehošua)
 • Sudije (heb. Šoftim)
 • Samuilo (heb. Šemuel)
 • Carevi (heb. Melahim)
 • Isaija (heb. Ješaajahu)
 • Jeremija (heb. Jirmejahu)
 • Jezikelj (heb. Jehezkel)
 • Osija (heb. Hošea)
 • Joil (heb. Joel)
 • Amos
 • Avdija (heb. Ovadja)
 • Jona
 • Mihej (heb. Miha)
 • Naum (heb. Nahum)
 • Avakum (heb. Havakuk)
 • Sofonija (heb. Cefanja)
 • Agej (heb. Hagaj)
 • Zaharija (heb. Zeharja)
 • Malahija (heb. Malahi)

Ketuvim

Glavni članak: Ketuvim

Spisi (heb. Ketuvim) čine sledeću skupinu knjiga:

 • Psalmi (heb. Tehilim)
 • Jov
 • Priče Solomonove (heb. Mišle Šelomo)
 • Ruta (heb. Rut)
 • Pesma nad pesmama (heb. Šir haširim)
 • Propovednik (heb. Kohelet)
 • Plač Jeremijin (heb. Eiha)
 • Jestira (heb. Ester)
 • Danilo (heb. Daniel)
 • Jezdra i Nemija (heb. Jezdra u Nehemja)
 • Dnevnici (heb. Divre hajamim)

Izvori

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Željko Stanojević, Kumranaski spisi, izdavači Metafizika i Institut za hebrejski jezik, Beograd[1]

Vidi još

Commons-logo.svg
Tanah na Wikimedijinoj ostavi