Muzički instrumenti

Muzički istrumenti su sprave na kojima se izvode muzička dela.

Oni koji se danas upotrebljavaju u umetničkoj muzici dele se na tri glavne grupe:

Vidi još

  • v
  • r
  • u
Historija
Drevna muzika  Srednjovjekovna muzika  Renesansna muzika  Barokna muzika  Muzika klasika  Romantična muzika  Muzika 20. vijeka  Suvremena muzika
GClef.svg
Kompozicije
Muzičke note  Muzička improvizacija  Muzička teorija
Obrazovanje
Muzička historija  Muzikologija  Etnomuzikologija  Muzičko prepoznavanje   Muzička terapija
Produkcija
Muzički žanr  Album  Pjesma  Suita  Libreto  Diskografska kuća  Muzički producent  Muzičar  Kompozitor  Muzički oblik  Kompilacijski album
Liste
Osnoven teme  Teme  Terminologija  Muzičke forme  Besplatna muzika
Ostalo
Definicija muzike  Muzička teorija  Muzički instrument  Muzika i politika  Muzika i matematika  Muzička teorija
Kategorija
Commons-logo.svg
Muzički instrumenti na Wikimedijinoj ostavi