20. vijek pne.

Milenijum 22: 2. milenijum pne.
Vjekovi: 21. vijek pne.  20. vijek pne.  19. vijek pne.
Decenije: 1990-e pne. 1980-e pne. 1970-e pne. 1960-e pne. 1950-e pne.
1940-e pne. 1930-e pne. 1920-e pne. 1910-e pne. 1900-e pne.
Kategorije: Rođenja – Smrti
Nastanci – Prestanci

20. vijek pne. je vijek koji je započeo godine 2000. pne. a završio godine 1901. pne.

Događaji

Ruševine piramide Amenemheta I u Lishtu. On je bio osnivač Dvanaeste dinastije u Egiptu

Rođenja

  • 1973. pne. — Reu, sin Pelegov, prema Hebrejskom kalendaru.
  • 1941. pne. — Serug, sin Reuov, prema Hebrejskom kalendaru.
  • 1911. pne. — Nahor, sin Serugov, prema Hebrejskom kalendaru.

Pronalasci, otkrića, pojave

Bilješke

Milenijum Vijek
4. pne.: 40. pne. 39. pne. 38. pne. 37. pne. 36. pne. 35. pne. 34. pne. 33. pne. 32. pne. 31. pne.
3. pne.: 30. pne. 29. pne. 28. pne. 27. pne. 26. pne. 25. pne. 24. pne. 23. pne. 22. pne. 21. pne.
2. pne.: 20. pne. 19. pne. 18. pne. 17. pne. 16. pne. 15. pne. 14. pne. 13. pne. 12. pne. 11. pne.
1. pne.: 10. pne. 9. pne. 8. pne. 7. pne. 6. pne. 5. pne. 4. pne. 3. pne. 2. pne. 1. pne.
1.:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10.
2.: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
3.: 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
4.: 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.